Keystone logo
© Carrianna Field
Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Autonomous University Of Barcelona - department d'empresa

Introducción

El Departament d'Empresa va ser creat per acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de 1985, i integra tres àrees de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats, Economia Financera i Comptabilitat i Organització d'Empreses.

Està adscrit a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i s'estructura en dues unitats: la Unitat del Campus de Bellaterra i la Unitat del Campus de Sabadell .

En són membres el personal acadèmic, el personal investigador en formació i el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit, així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupin tasques de recerca sota la responsabilitat d'un membre del personal acadèmic del Departament. S'adscriuen a la Unitat de Sabadell el personal acadèmic i investigador que imparteix almenys el 50% de la seva docència en aquest centre. La resta del personal acadèmic i investigador s'adscriu a la Unitat de Campus.

Lugares

  • Bellaterra

    Plaça Cívica, 08193, Bellaterra

    Preguntas