Magisterského studia audiovizuální studia, animovaná tvorba, Kamera

General

Descripción del programa

Základní Charakteristika navazujícího magisterského studia

  • animovaná tvorba
  • audiovizuální studia
  • dokumentární tvorba
  • Fotografía
  • Fotografía restaurování
  • Kamera
  • produkce
  • režie
  • scenáristika un dramaturgie
  • střihová skladba
  • zvuková tvorba

Programa Magisterský studijní navazuje na bakalářský programa studijní, absolvovaný na FAMU, na Jiné fakultě UMA nebo na Jiné Vysoké skole.

O přijetí hacer magisterského studia na FAMU se tudíž mohou ucházet:

  • studenti třetího ročníku bakalářského stupně všech oborů FAMU, kteří chtějí bezprostředně
  • po složení státních bakalářských zkoušek anterior Continuar v navazujícím magisterském
  • studiu;
  • absolventi bakalářského stupně všech oborů FAMU, kteří již vykonali státní bakalářskou
  • zkoušku letech v předcházejících;
  • absolventi nejméně bakalářského studia ostatních fakult UMA či jiných vysokých škol
  • v České republice Nebo v zahraničí.

Standardni doba studia vyplývající ze studijních plánu je u navazujícího magisterského studijního programu dva Roky, u programų Cine y Medios Digitales Tri Roky. Navazující magisterský studijní programa je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou un udělením aka- titulu "magistr umění" (MGA)..

Postup uchazeče o přijetí hacer studia magisterského Uchazeč se o přijetí hacer magisterského studia uchází podáním přihlášky un magisterského projektu s povinnými pracemi.

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná línea 01/05/2015 - 22/06/2015, pokynů podle na UMA webu - na sTRANCE: http://prihlaska.amu.cz. Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy un náležitosti un vše Nejpozději hacer 22. června buďto a) osobně Poda na Studijním oddělení FAMU, 3. patro, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 nebo b) posle poštou na adresu: Akademie múzických umění Studijní oddělení FAMU Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní un Doda pro každý Obor zvláštní přihlášku.

Přihláška musí obsahovat:

  • životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem un e-mailovou adresou uchazeče;
  • úředně ověřenou fotokopii bakalářského Vysvědčení (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky; zahraniční uchazeči předkládají nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu);
  • Doklad o zaplacení poplatku * za přijímací řízení cinco výši 423 coronas checas;
  • evento. Další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder.

Přihláška bez požadovaných údajů un příloh nebude zařazena hacer přijímacího řízení.

Última actualización marzo 2020

Acerca del centro educativo

Vibrant Historical City In The Heart Of Europe — 5th Oldest Film School In The World — One Of The Best Places On Earth To Study Cinema. Its graduates include many influential filmmakers and scriptwrit ... Leer más

Vibrant Historical City In The Heart Of Europe — 5th Oldest Film School In The World — One Of The Best Places On Earth To Study Cinema. Its graduates include many influential filmmakers and scriptwriters, many known within an international context, Oscar winners and laureates of international film festivals. Leer menos